ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία  δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας και ασφάλειας -στον ελάχιστο χρόνο- που όχι μόνο ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών, αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες τους! 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:


Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιακών χώρων

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση οικιών
 • Φωτισμός κήπου, μελέτη εξωτερικού φωτισμού
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες Εγκατάσταση – Αλλαγή – Επιδιόρθωση βλάβης
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση σε οικοδομές
 • Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Γεννήτριες, εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμών
 • Εγκατάσταση Συστημάτων θυροτηλεοράσεων – θυροτηλεφώνων
 • Έξυπνο σπίτι , Αυτοματισμοί
 • Δομημένη καλωδίωση

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
 • Ανακαίνιση καταστημάτων - επαγγελματικών χώρων
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες: Εγκατάσταση – Αλλαγή – Επιδιόρθωση βλάβης
 • Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμών
 • Εγκαταστάσεις Αυτοματισμών
 • Δομημένη καλωδίωση

 

 • Ηλεκτρολογικές σωληνώσεις οικοδομών
 • Θεμελιακή Γείωση
 • Έκδοση Νέων Πιστοποιητικών ΔΕΗ

Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

 1. Νέα ηλεκτροδότηση
 2. Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 3. Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 4. Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

 

 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών